اهدای حکم به مسئولین کمیته های هیئت ژیمناستیک شهرستان بابل

در طی جلسه ای که مورخ 1399/3/18 با حضور سرکار خانم عرب ریاست محترم اداره ورزش و جوانان بابل و اعضای هیات رئیسه ژیمناستک در دفتر هیئت ژیمناستیک برگزار شد , احکام مسئولین کمیته های هیئت ژیمناستیک شهرستان به ایشان اهدا شد.

جناب آقای علی حاجی پور به عنوان مسئول کمیته مسابقات

جناب اقای امید حق شناس به عنوان اعضای هیئت رئیسه

سرکار خانم آزاده سجاد به عنوان اعضای هیئت رئیسه

سرکار خانم فاطمه طاهرنژاد به کمیته داوران بانوان

جناب آقای آرش میرزا آقائیان به عنوان کمیته داوران آقایان

سرکار خانم معصومه طاهری زاده به عنوان کمیته برگزاری مسابقات

سرکار خانم هدی آقاجان نسب به عنوان کمیته هنری بانوان

سرکار خانم کوثر فتحی به عنوان کمیته قهرمانی هیئت ژیمناستیک

سرکار خانم هانیه حسن نتاج به عنوان مسئول کمیته ژیم فور آل

سرکار خانم فائزه کرباسی فر به عنوان مسئول کمیته ترامپولین

سرکار خانم زهرا ضمیری به عنوان دبیر ژیم فور آل