بازدید جناب آقای دکتر خویی

جناب اقای دکتر خویی رئیس هیئت ژیمناستیک استان مازندران , سرکار خانم عرب رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بابل و جناب آقای قلعه سری برای بازدید از باشگاه خانه ژیمناستیک تشریف آوردند واز نزدیک بافعالیت های آن آشنا شدند. آقای حق شناس مدیر خانه زیمناستیک نیز در طی توضیحاتی گزارشی از امکانات , فعالیت ها و افتخارات باشگاه به ایشان ارائه کردند. مدیریت خانه ژیمناستیک ضمن سپاس از این بذل توجه از سوی این مدیر توانمند امیدوار استدر سایه این حمایت ها به آرزوی دیرینه ژیمناستیک بابل یعنب داشتن یک خانه ژیمناستیک مجهز جامه عمل بپوشاند.