برگزاری آزمون استعدادیابی

آزمون استعدادیابی ویژه خانه ژیمناستیک با حضور هیجده ژیمناست برگزار شد.این آزمون مختص خانه ژیمناستیک بوده و تمامی آنها بر اساس کتب علمی ورزشی انتخاب شده و پس از پایان بروی نتایج کار آماری انجام میگردد.نفرات انتخابی در تست اعضای گروه قهر مانی شش و هفت سال باشگاه را تشکیل میدهند.

برگزاری آزمون استعدادیابی خانه ژیمناستیک
برگزاری آزمون استعدادیابی خانه ژیمناستیک

برچسب ها:

خانه ژیمناستیک استاد خدامی و فرشاد- © 2024 نوین اندیشان کاسپین (info@nacaspian.ir)