قهرمانی در ایروبیک 1394

دختران برومند خانه ژیمناستیک در مسابقات قهرمانی کشور که به میزبانی استان برگزار شد عنوان سوم این مسابقات را آن خود کردند.