مسابقات ایروبیک ژیمناستیک استان

تیم خانه ژیمناستیک استان مازندران توانست در مسابقات به عناوین قهرمانی فراوانی دست پیدا کرد و ژیمناستهای قدرتمند به خوبی درخشیدند.امیدواریم که این عزیزان بتوانند در مسابقات کشوری این رشته همچون گذشته افتخارات خویش را تکرار نمایند.