برگزاری جشنواره بزرگ پایان تابستان

جشنواره بزرگ پایان تابستان خانه ژیمناستیک با حضور پرشور والدین و نونهالان ژیمناست برگزار شد. در این مراسم باشکوه که بیش از ششصد ژیمناست دختر و پسر حضور داشتند نونهالان دختر و پسر با اجرای برنامه های زیبا حاضرین را به وجد درآوردند.این پتانسیل قدرتمند از ژیمناست های علاقه مند نوید آینده ای روشن برای ورزش پایه شهرستان بابل و استان را میدهد و نیز انگیزه فراوانی به مدیران این مجموعه بزرگ تا هر چه سریعتر برای تاسیس یکی از بزرگترین مجموعه های ورزشی خصوصی کشور گام بردارند.