کسب مدال در مسابقات ترامپولین

شیرمردان و مهربانوان خانه ژیمناستیک استاد خدامی و فرشاد موفق به کسب مدالهای رنگارنگ در اولین دوره از مسابقات ترامپولین در استان مازندران شدند.این مسابقات در دو رشته مینی ترامپولین و ترامپولین برگزار شد.جام شهید صالح سالاری که روز جمعه در مجموعه ورزشی داراب ساری برگزار شد اولین دوره از مسابقات ترامپولین بود که برای رشد و توسعه هر چه بیشتر این رشته المپیکی صورت گرفته است.آقای دانیال فرضی موفق به کسب عنوان نایب قهرمانی در هر دو رشته مینی ترامپولین و ترامپولین شدند.آقای بردیا لطفی مقام سوم ترامپولین و رهام و پرهام ورزی دو قلوهای شیرین ما مقام سوم ترامپولین را کسب کردند.در قسمت خانمها یلدا قرداشی مقام قهرمانی در هر دو رشته،مهرآسا صادقی مقام دوم ترامپولین، صبا اکبرنیا در رشته مینی ترامپولین مقام دوم و ترامپولین مقام سوم،ترنم بزرگ تبار در رشته ترامپولین قهرمان و مینی ترامپولین نایب قهرمان،نورسا مسلمی مقام سوم در هر دو رشته ،درسا داوودی مقام سوم ترامپولین ،هدیه غنی نتاج قهرمان رشته ترامپولین ، فرحانه احسنی قهرمان در رشته ترامپولین، نجلا شجاعی قهرمان در رشته مینی ترامپولین و نایب قهرمان در رشته ترامپولین، ستایش متقی نایب قهرمان در شته مینی ترامپولین و سوم ترامپولین شدند. جناب آقای آرمان میرزا آقاییان و سرکار خانم فائزه کرباسی فر از خانه ژیمناستیک استاد خدامی و فرشاد مربیگری تیم را برعهده داشتند.