کسب عنوان قهرمانی در لیگ دسته دو ژیمناستیک هنری بانوان استان مازندران

خانه ژیمناستیک خدامی موفق به کسب عنوان قهرمانی در مسابقات لیگ دسته دو ژیمناستیک هنری بانوان شد.این مسابقات با حضور سیزده تیم و بیش از صد و پنجاه ژیمناست از استان مازندران در شهرستان قائم شهر برگزار شد.عناوین زیر توسط شیران خانه ژیمناستیک کسب شد:

 • عسل مرادی قهرمان قهرمانان و مدال طلای پرش خرک
 • فاطمه زهرا سلیمانی نژاد نایب قهرمان قهرمانان و مدال طلای حرکات زمینی
 • حدیث غلام حسینی سوم قهرمان قهرمانان و مدال نقره حرکات زمینی
 • نیکی اکبرنیا سوم قهرمان قهرمانان  و مدال طلای پرش خرک
 • آرمیتا رضایی مقدم مدال نقره حرکات زمینی
 • ریحانه فرضی قهرمان قهرمانان و مدال طلای حرکات زمینی
 • آلا جعفری مدال نقره پرش خرک
 • آوا جلیل زاده قهرمان قهرمانان و مدال طلای حرکات زمینی
 • دریا داوودی مدال نقره پرش خرک
 • هانیه هاشمی نژاد مدال نقره پرش خرک
 • آترینا نوروش مدال برنز پرش خرک
 • دلسا پورمقیم مدال برنز حرکات زمینی
 • یسنا حسنعلی زاده مدال نقره حرکات زمینی